Non dimenticare me

L'amour est aveugle – Tình yêu là mù quáng

Category Archives: Others

Forever 21 hay chuyện làm ong đưa thư ngay ngày sinh nhật.

 

Để tiêu đề cho đẹp chứ thực chất đây là fan account trá hình than thở cho vẻ đẹp vĩnh cửu tuổi hai mốt mà tôi lỡ đánh rơi.
Read more of this post

Advertisements